Księga Ijoba – Przypisy • Księga Ijoba – Przypisy  Przypisy do komentarza do Księgi Ijoba

  [1] Mowa tu o dzieciach Ijoba

  [2] Posługiwałem się angielskim tłumaczeniem komentarzy Rashiego: http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16404 .

  [3] http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16411#showrashi=true

  [4] (…) so that a man could reason with God, to liken the two contentions: the contention of man with his Maker, and the contention of man with his fellow (http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16418#showrashi=true).

  [5] Yet the righteous holds on his way: i.e., every righteous man holds on his way to stand up against the company of the hypocrites.

  [6] This favor will never enter your mind [to determine] the root of the matter for which he suffers with pains.

  [7] Let Him requite him so that he should know: it is a praise to the Holy One, blessed be He, that He Himself requite the wicked man his recompense so that he understand that he dealt wickedly – http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16423#showrashi=true .

  [8] Pisząc o tym w Job 28 as Rhetoric (Brill – Leiden/Boston, 2003), Alison Lo zauważa (rozdział I, strona 2), iż dla wielu komentatorów rozdział 28, a szczególnie wers 28 były tak mocno odległe od pozostałych, że doprowadzało to niejednokrotnie do kwestionowania autentyczności wersu 28. Alison Lo broni jednak spójności księgi i wskazuje na specjalną rolę tego fragmentu Księgi Ijoba.

  [9] „Odpowiedź Hiobowi” Carl Gustaw Jung, tłum. Jerzy Prokopiuk, Wydawnictwo Ethos, 1995.