PAGE.PHP
content-page.PHP
487212

Cylkow… „wrażliwy na modulację hebrajskiej
frazy, nieco inaczej kształtuje werset niż
czynią to Biblie, zarówno katolickie jak
i protestanckie, zawsze… ulegające
wpływowi składni łacińskiej”

Cylkow,
„wrażliwy na modulację hebrajskiej frazy, nieco inaczej kształtuje werset niż czynią to Biblie, zarówno katolickie jak i protestanckie, zawsze… ulegające wpływowi składni łacińskiej”

Czesław Miłosz

Czesław Miłosz

487212

Tora Cylkowa jest historycznie pierwszym Polskim przekładem Pięciu Ksiąg Mojżeszowych dokonanym z hebrajskiego oryginału.

Cylkow,
„wrażliwy na modulację hebrajskiej frazy, nieco inaczej kształtuje werset niż czynią to Biblie, zarówno katolickie jak i protestanckie, zawsze… ulegające wpływowi składni łacińskiej”

Czesław Miłosz

487212

(...) tłumaczenie Tory – pierwszych pięciu ksiąg Bibili Hebrajskiej, będącej absolutnym fundamentem Judaizmu – było najważniejszym
przedsięwzięciem warszawskiego rabina.

Cylkow,
„wrażliwy na modulację hebrajskiej frazy, nieco inaczej kształtuje werset niż czynią to Biblie, zarówno katolickie jak i protestanckie, zawsze… ulegające wpływowi składni łacińskiej”

Czesław Miłosz

Portret Rabina Izaaka Cylkowa

Rabin Izaak Cylkow – wielki polski patriota.
Tłumacz Biblii na język polski.

Rabin
Izaak Cylkow

Rabin Izaak Cylkow urodził się na Mazowszu w miasteczku Bieżuń w 1841 roku w rodzinie Mojżesza Aarona Cylkowa (1813-1884) – powszechnie poważanego znawcy Talmudu, człowieka niezwykle skromnego i mądrego. Mazowsze było prawdziwą ojczyzną dla rodziny Cylkowów – od lat trzydziestych XIX wieku dzielili czas pomiędzy Bieżuń, Warszawę i Kuchary (obecnie Kuchary Żydowskie) gdzie ojciec Izaaka był nauczycielem i zarządcą w majątku Salomona Posnera. I Bieżuń i Kuchary leżą nad tą samą piękną mazowiecką rzeką Wkrą otoczoną mokradłami i łąkami…

Portret Rabina Izaaka Cylkowa

Rabin Izaak Cylkow – wielki polski patriota.
Tłumacz Biblii na język polski.

Rabin
Izaak Cylkow

Rabin Izaak Cylkow urodził się na Mazowszu w miasteczku Bieżuń w 1841 roku w rodzinie Mojżesza Aarona Cylkowa (1813-1884) – powszechnie poważanego znawcy Talmudu, człowieka niezwykle skromnego i mądrego. Mazowsze było prawdziwą ojczyzną dla rodziny Cylkowów – od lat trzydziestych XIX wieku dzielili czas pomiędzy Bieżuń, Warszawę i Kuchary (obecnie Kuchary Żydowskie) gdzie ojciec Izaaka był nauczycielem i zarządcą w majątku Salomona Posnera. I Bieżuń i Kuchary leżą nad tą samą piękną mazowiecką rzeką Wkrą otoczoną mokradłami i łąkami…

Tora w przekładzie
Izaaka Cylkowa

Powstanie i znaczenie Tory Cylkowa

Dr Izaak Cylkow rozpoczął dzieło bezpośrednich tłumaczeń ksiąg bibilijnych na język polski już w latach osiemdziesiątych XIX wieku. W roku 1883 drukarnia Aleksandra Ginsa wydaje „Psalmy”, które „Tłumaczył i objaśnił Dr. J. Cylkow”.

Jednak tłumaczenie Tory – pierwszych pięciu ksiąg Bibili Hebrajskiej, będącej absolutnym fundamentem Judaizmu – było najważniejszym przedsięwzięciem warszawskiego rabina. I oto w roku 1895 w Krakowie ukazuje się dzieło „Pięcioksiąg Mojżesza”, które „tłomaczył i podług najlepszych źródeł objaśnił, Dr I. Cylkow”. Książka została wydana „Nakładem Tłomacza”.

Monodram Tertium

Tertium. Ten Trzeci Świadek w sprawie Ijoba.

PARTYTURA TEATRALNA dla jednej aktorki według KSIĘGA IJOBA
przełożona z języka hebrajskiego przez RABINA IZAAKA CYLKOWA i przepisana przez MIRKA SOPKA

Monodram Tertium

Tertium. Ten Trzeci Świadek w sprawie Ijoba.

PARTYTURA TEATRALNA dla jednej aktorki według KSIĘGA IJOBA
przełożona z języka hebrajskiego przez RABINA IZAAKA CYLKOWA i przepisana przez MIRKA SOPKA

Okładka: TERTIUM - TEN TRZECI ŚWIADEK W SPRAWIE HIOBA

Nasze publikacje

Biblia hebrajska w przekładzie Izaaka Cylkowa

Księga - TORA

Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, iż udało się nam doprowadzić do wydania już czterech ksiąg Biblii Hebrajskiej w tłumaczeniu Izaaka Cylkowa w mediach elektronicznych. Oczywiście, jak jest to od początku naszym zwyczajem, wydajemy też zawsze tradycyjnie drukowane książki. Prezentujemy tu zatem: Torę (Pięcioksiąg), Psalmy, Pięć Zwojów, Księgę Hioba, Księgę Jozuego oraz Księgę Sędziów.

W naszym sklepie możecie Państwo zamawiać Audiobooki, eBooki oraz Książki o poniższych tytułach:

Kontakt

Prosimy wypełnić formularz

  Wydawnictwo

  Wydawnictwo World Without End powstało pod koniec 2014 roku w celu wydania i dystrybucji cyfrowych edycji dzieł translacyjnych Rabina Izaaka Cylkowa… Mamy też inne jeszcze plany wydawnicze, ale niech nad nimi będzie na razie zasłona milczenia… 

  Dr. Mirek Sopek
  World Without End Publishing
  ul. Demokratyczna 46
  93430 Łódź
  Poland

  Logo wydawnictwa

  Mazowsze...

  Ta ziemia taka czysta, jakby umieciona skrzydłem aniołów cicha i równinna tyle już wycierpiała, a zawsze dziecinna ufa, że dobroć jest tylko dobrocią a prawo tak jest prawem jak pola się złocą, kiedy żyto dojrzewa, jak zimą śnieg pada.

  Zdjęcia Mazowsza Adam Ławnik

  storefront_page_after