Mazowsze ...Rabin Izaak Cylkow, tak jak i jego przodkowie, urodził się i większość życia spędził na Mazowszu. Nie na darmo pewien poeta napisał:

Ta ziemia taka czysta, jakby umieciona skrzydłem aniołów
cicha i równinna tyle już wycierpiała, a zawsze dziecinna
ufa, że dobroć jest tylko dobrocią a prawo tak jest prawem
jak pola się złocą, kiedy żyto dojrzewa, jak zimą śnieg pada.

Jesteśmy pewni, że część duszy Cylkowa, ta część, w której Polskie skrzypce grały Żydowskie nuty, radowała się pięknem Mazowsza…

Dlatego jak ilustracje do niniejszej witryny wybraliśmy przepiękne zdjęcia Mazowsza Pana Adama Ławnika