PAGE.PHP
content-page.PHP
487212

Wielkie wydarzenia historyczne
od czasu wejścia ludu Izraela do Ziemi Świętej

487212

Wielkie wydarzenia historyczne
od czasu wejścia ludu Izraela do Ziemi Świętej

Księga Jozuego

Księga Jozuego

1I stało się po śmierci Mojżesza, sługi Wiekuistego, że oświadczył
Wiekuisty Jozuemu, synowi Nuna, który był usługiwał Mojżeszowi, i rzekł:

2Mojżesz, sługa mój umarł; teraz przeto wstań a przepraw się przez ten Jordan, ty wraz z całym tym ludem, do ziemi, którą oddać chcę im – synom Israela.

3Każde miejsce na którem stanie stopa nogi waszej, wam je oddam, jakom przyobiecał Mojżeszowi.

4Od puszczy tej i tego Libanu, aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat – cała ziemia chitejska – aż do morza Wielkiego na zachodzie sięgnie dziedzina wasza.

5Nie ostoi się nikt przed tobą po wszystkie dni żywota twego; jakom był z Mojżeszem tak będę z tobą; nie odstąpię cię ani cię opuszczę.

(…)

Księga Jozuego

Możesz zamówić także

storefront_page_after