PAGE.PHP
content-page.PHP
487212

Psalmy pokazują nam, jak różne formy
może przybierać modlitwa...

487212

Psalmy pokazują nam, jak różne formy
może przybierać modlitwa...

Księga Sędziów

Księga Sędziów

1I zaśpiewała Debora i Barak, syn Abinoama, dnia onego w te słowa:

2Gdy stargały się więzy w Izraelu, stawił się ochoczo lud, za to wysławiajcie Wiekuistego!

3Posłuchajcie królowie, uważajcie książęta! Wiekuistemu ja śpiewam, nucę Wiekuistemu, Bogu Izraela.

4Wiekuisty! gdyś wystąpił z Seiru, gdyś kroczył z pól Edomu, ziemia drżała, niebiosa ociekały, chmury też ociekały wodą.

5Góry topniały przed obliczem Wiekuistego, tam ów Synaj przed obliczem Wiekuistego, Boga Izraela!

(…)

Księga Sędziów

Możesz zamówić także

storefront_page_after