Tora Cylkowa jako eBookKIEDY ZADAJESZ PYTANIE CZYM JEST DZIŚ KSIĄŻKA – ZBIOREM BITÓW,
CZY ZADRUKOWANYM PAPIEREM, POMYŚL O BIBLII …

  • Tora Cylkowa jako eBook    W ciągu ostatnich kliku lat, książka stała się objektem dramatycznej rewolucji. Jeszcze tak niedawno, jej drukowana forma była niemal jej synonimem. Dziś większość nowych książek sprzedawanych jest w postaci eBooków.

    Nie ma wątpliowości, że ta sama rewolucja dotknie również książki religijne, a w szczególności Biblię. Nie sposób dziś przewidzieć, jaki wpływ będzie to miało na percepcję ich treści. Wbrew wielu ludziom, zaniepokojnych tym faktem,  postanowilśmy spróbować…

    Tora Cylkowa dostępna jest w obu najpopularniejszych formatach EPUB i MOBI. Z naszej strony możesz pobrać wersję demonstracyjną w formacie EPUB lub MOBI.

    Dystrybucję zaś powierzyliśmy firmie Virtualio, dzięki czemu pozycja ta dostępna jest najważniejszych polskich księgarniach internetowych.